Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia S.P.K. w Niemczech. PDF Print

 

S.P.K. w Niemczech, jako jedna z najstarszych i niezaleźnych Organizacji Polonijnych działających na terenie Niemiec, stawia sobie za zadanie
- pielęgnowanie tradycji Narodowej i popieranie twórczego i dynamicznego ruchu kulturalnego opartego na tych tradycjach,
- roztoczenie opieki nad żyjącymi Weteranami II Wojny Swiatowej i Kombatantami
- opieka społeczno-koleźeńska nad wszystkimi członkami
- przestrzeganie rocznic patriotycznych, historycznych, a zwłaszcza przy pomnikach i nad grobami  rozsianymi na terenie Niemiec
- aktywna wyspólpraca z organizacjami polonijnymi oraz lokalnymi w Niemieckiej Republice Federalnej 
- działaność, współpraca  i utrzymanie kontaktów z organizacjami Kombatantów na całym świecie, a zwłaszcza w ramach składu Europejskiej Federacji Polskich Kombatantów z siedzibą w Paryźu oraz w ramach składu Swiatowej Federacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z siedzibą w Londynie (www.spkwb.prv.pl)

 

Po smierci wielce zasłuzonego wieloletniego Prezesa tej Organizacji, Mec. W. Broniwoja-Orlińskiego, 11.listopada 2006r.  Nadzwyczajny Zjazd S.P.K. w Niemczech 23.czerwca 2007r., z silnym wsparciem miedzy innymi Ks. Jerzy Józefa Sobkowiaka, jak najbardziej wsparł kontynuacje dzialalnosci tej organizacji. 

 

Zarząd zwraca się do wszysktich dotychczasowych członkow, ich rodzin, a także do wszystkich zainteresowanych pragnacych przyłączyc sie do tej ideii o nawiązanie kontaktu.